woensdag 14 januari 2015

Mag de Profeet niet afgebeeld worden?

De Turkse eerste minister liep afgelopen zondag mee in de demonstratie voor vrijheid van meningsuiting. Maar vandaag heeft een Turkse rechter bepaald dat de afbeelding van de laatste Charlie Hebdo met daarop een berouwvolle en wenende profeet niet mag worden getoond in Turkije. Schijnheiligheid?
Ja, alles is vergeven lijkt een wenende profeet te zeggen. Maar intussen blijft er veel oud zeer zitten. In de teksten van Koran en Hadith is er nogal veel aandacht voor preciese beschrijvingen van de profeten.  Een citaat van de website marokko.nl: De huidskleur van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) zei over de Profeet (vrede zij met hem):'Hij was van gemiddelde lengte, niet lang en niet kort. Hij had een witte, lichtende huidskleur, niet spierwit en niet donker. Zijn haar was niet krullend en niet sluik.' (Sahieh al-Boekhaarie: 3547 en Sahieh Moeslim: 2347) 'Aboe at-Toefayl (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: 'Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezien en buiten mij is er niemand meer op het aardoppervlak die hem gezien heeft.' Ik vroeg hem: 'Hoe zag hij eruit?' Hij antwoordde: 'Hij had een witte huidskleur, een mooie verschijning en een normaal postuur.' (Sahieh Moeslim: 2340) 'Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had een witte huidskleur met een rode gloed.' (Sahieh al-Djaami' (4620) van al-Albaanie) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: 'De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had een witte huidskleur, alsof hij gevormd was uit zilver.' (Sahieh al-Djaami' (4619) van al-Albaanie) Moeharrash al-Ka'bie (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: 'Ik keek naar de rug van de Profeet (vrede zij met hem) en deze leek net een gesmolten stuk zilver.' (Moesnad Ahmed (15451). 
 Genoeg en eigenlijk wel meer dan genoeg hierover.

 
In de traditionele afbeelding zoals die her en der te vinden is vanuit oudere teksten zie je hier de oude Mohammed die zijn laatste preek geeft. Wel met volledig afgebeeld gezicht dus. En in volle eerbied door en voor gelovigen.