vrijdag 25 april 2014

Van de martelaarsdood van Stefanus tot de Europese verkiezingen

Voor de Janskerk heb ik me aangemeld voor de dienstvoorbereiding van 18 mei aanstaande. We lezen in deze periode tussen Pasen en Pinksteren hoofdstukken uit Handelingen en dan is Stefanus aan de beurt. Op de aankondigingen staat dit vermeld onder de titel 'Provocerend Leiderschap'. Dan is de vraag dus of Stefanus wel zo hard had moeten optreden tegen Wet en Tempel? Had het niet wat pastoraler en diplomatieker gekund? Uiteindelijk is de hele geschiedenis van het Jodendom toch een overname, aanpassing aan religie in Egypte (Zoon Gods), Kanaänitische rituelen (Paasfeest, Lam slachten) en Babylonische mythologische (zondvloedverhaal, de week)?
Mohammed ging eerst de harde koers: al die goden van de Ka 'aba waren fout. Maar na de tocht naar Medina, waar hij politiek leider werd, heeft hij ook compromissen gesloten. Snouck Hurgronje schrijft er al over dat Mohammed zijn profetenmantel in Mekka achterliet en in Medina een pastoraal politicus werd: om de Mekkanen voor zich te winnen heeft hij oud-Arabische elementen opgenomen als de vasten van Ramadan, de gebedsrichting naar de Ka'aba in Mekka en de hadj-bedevaart die de oude heilige plaatsen van Mekka in een nieuw perspectief zet, maar ze wel allemaal weer in  ere houdt. En kijk maar eens wat dat nu bloeit en door een grote muur van hotels wordt omgeven!