maandag 27 april 2015

De wereld (weer) op orde: een nieuwe wereld?

We hebben het de laatste jaren vaker gehoord: het land moet weer op orde worden gebracht, via hervormingen (lees: bezuinigingen). In mijn herinnering gebeurt dat al sinds Van Agt, Lubbers in de jaren 1980. En nu Rutte dus.
Daar moest ik aan denken bij de dienst in de Janskerk afgelopen toen we een hoog aantal 'nieuwe wereld' liederen zongen:
Dat een nieuwe wereld kiomen zal waar brood genoeg..
Word wakker, slaapkop, het is opstaan uit de dood geblazen, een nieuwe mens moet als een licht opgaan in jou  (op een heel mooie pittige melodie van Löwenthal).

We lezen de Filippenzenbrief, de laatste wellicht van Paulus. In de gevangenis in Rome geschreven. Paulus denkt dat die nieuwe wereld er nu snel echt zal komen en wel via de mythische gedaante die Jezus in zijn gedachte al heeft aangenomen: als eersteling van iets heel en definitiefs anders.
Ik had het erover met Hans Oldenhof, pastor en medezanger. Bij zijn gemeente in Jutfaas heeft hij mensen die dat gedachtengoed niet zo kritisch bekijken, behalve bij begrafenissen: als de kinderen de wereld van hun ouders niet meer goed inzien en geen kerkelijke liederen willen, maar moderne producten van de liederenindustrie.
Jan Jongeneel verdeelt in zijn grote boek Jesus Christ in World History de religies in twee groepen: de messiaanse die lineaire tijdsopvatting zouden hebben, van een begin naar een definitieve eindtijd (Christenen, Joden, Moslims) tegenover de oosterse die een cyclische tijdsopvatting zouden hebben. De huidige politiek lijkt over een lineaire opvatting te spreken, maar als je een grote deel kunt overzien lijkt het toch allemaal rond te draaien en alles terug te keren.
Ik wekr nu veel aan CMR, het grote project voor een bibliografie van Christian-Muslim Relations. Alsof er geen schot zit in verbetering van de verhoudingen: lichtpuntjes, dan weer conflict en verkettering. Daar moeten we het dus mee doen. Maar dat lied zongen we ook:
Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Gedenkt de mens die genoemd wordt uw kind, uw koninkrijk, uw licht.