maandag 5 oktober 2009

Rechtse Religieuze Radicalisering


Niet alleen in de politiek speelt de hardere lijn tegen de islam een rol. In Augustus kwam er een brief van vier PKN-kerkleden, onder aanvoering van Hebe Kohlbrugge en Hans Kronenburg, die tegen een sympathiek ontwerpvoorstel binnen de PKN over A Common Word vooral aan de remmen wil trekken. Het verschil tussen Islam en Christendom moet geaccentueerd worden. Er is niet één God(sopvatting), maar tussen 'het' christendom en 'de' islam zijn wezenlijke verschillen. Bovendien hebben christenen het moeilijk alos zij in een land met meerderheid van moslims worden.

Dan heeft de PKN Bernard Reitsma benoemd tot 'islam-predikant'. Reitsma werkt(e) bij Open Doors, dat een kritiekloze klaaglitanie houdt over de toestand van de christenen in islamitische landen. Erfenissen van kolonialisme, de gecompliceerde lokale politieke situaties worden even vergeten voor die simplistische boodschap, dat de islam gevaarlijk is voor christenen.

Nog meer bizar was de uitspraak op di. 22 september 2009 van een Australische anglikaan Dr. Mark Durie en emeretis hoogleraar Hans Jansen, dat het de strategie van 'de' islam zou zijn om de gelijkheid van de islamitische en christelijke God te verkondigen. Jansen heeft kennelijk nooit gehoord van fatwa's van de MUI, Majelis Ulama Indonesia tegen gezamenlijk bidden van christenen en moslims en tegen pluralisme. Maar in het verharde debat mogen zulke uitlatingen kennelijk.
Hierbij dan maar twee afbeeldingen die op Internet staan bij de zoekfuncties same God.

Geen opmerkingen: