vrijdag 1 maart 2013

De mutatie van Benedictus XVI: van Paus naar PelgrimIn zijn boek Jezus van Nazareth heeft Benedictus XVI een hoofdstuk gewijd aan het geloof in de verrijzenis. Een groot theoloog? Zeker iemand die theologische vragen stelt, eerder dan praktische of beleidsmatige. Hij stelt zich de vraag of de leerlingen de verrijzenis verwachten. Hij antwoord met grote stelligheid: het was absoluut onverwacht (deel II:185 en 220). Als argument geeft hij aan dat er aanvankelijk verwarring was, dat ze weinig konden met het lege graf en pas geleidelijk in verrijzenis gingen geloven. Dat gebeurde door verschijningen (die overigens geen ondubbelzinnig bewijs waren) én door allerlei teksten uit de Joodse bijbel opnieuw te lezen. De Leidse hoogleraar Henk-Jan de Jonge begon rond 1990 zijn inaugurale rede juist met de stelling, dat Jezus verrees ómdat de leerlingen dat verwachtten. Elia en Mozes waren ook niet definitief overleden. Ook bij de sji’ieten van Iran en Irak is dat geloof in een ‘verdwenen imam’ nog zeer algemeen.
De overgang van levende-dode-opgestane omschrijft B16 als een ‘mutatiesprong’, een biologische term, waardoor een nieuwe vorm van mens-zijn, super-mens-zijn dus wordt aangeduid. Daar hadden we nog veel meer van willen zien, maar bij die enkele beschrijvingen van verschijningen uit de evangelies is het gebleven.
 126950 600 Abdication pope Benedictus XVI cartoons
Benedictus XVI heeft wel een opzienbarende mutatie veroorzaakt: van paus terug naar pelgrim. Dat heeft hem de laatste week heel veel sympathie opgelevert. Ik wens hem nog mooie pelgrimsjaren toe! Ik zou hem zeker geen groot theoloog willen noemen, eerder een gigantische herkauwer van Augustinus-beelden die in de moderne tijd soms wel erg koddig aandoen. Maar zijn laatste stap terug is het beste dat hij kon doen. Ad multos annos!

Geen opmerkingen: