dinsdag 31 januari 2017

INS in Amsterdam: The triumph of evil is that good men do nothing!

Voor het eerst in Amsterdam sinds de verhuizing vanuit Rotterdam (waar het pand aan de Rochussenstraat ook al is verkocht aan een Zorginstelling) kwamen de Nederlandse sympathisanten van Hizmet bijeen voor een diner. Het was grootser dan ooit: 15 grote tafels met ieder 8 personen, dus een 120 mensen, feestelijk bijeen voor een Diner Pensant, een mooi diner met goede speeches en interessante personen. Geen echte lezingenavond, maar een diner in een feestelijke setting in het gebouw Sam-Sam vlakbij station Slotervaart in Amsterdam.
Saniye Calkin groeit in haar rol als directrice van INS, dat de nogal brede doelstelling heeft om de Kunst van het Samenleven te bevorderen. Ongeveer de helft van de gasten was van Turkse, de rest van Nederlandse afkomst.  Etr waren verschillende groepen sprekers bij de verschillende gerechten. Raja Felgata, een rap sprekende Turkse was presentator. Hieronder staat zij op de foto met Peter R. de Vries, die belangrijkste spreker. Hij citeerde van Edmund Burke de zin: All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Dat kwam al eerder ter sprake in reactie op een opmerking van Ronny Naftaniel (vooraanstaand Joods woordvoerder, vroeger van CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël): wie heeft de Holocaust veroorzaakt: die mannen rond Hitler of de zwijgende meerderheid die al vanaf de jaren 1930 de Joden alleen als probleem zag? Dus niet zwijgen, maar blijven spreken tegen Wilders, tegen Trump en soortgenoten.
 Naftaniël staat hier (tijdens het voorgerecht: heerlijke loempia met kaasvulling, veel groenten en yoghurt) naast twee andere wakers voor een pluriforme maatschappij. We moeten niet naïef zijn: we moeten niet denken dat mensen zo slecht niet kunnen zijn. Met zijn immigratieverbod voor zeven moslimlanden heeft Trump al duidelijk gemaakt dat verkiezingspraat ook echt kan worden uitgevoerd. We moeten die naïviteit voorbij zijn.
Hier Peter R. de Vries naast Raja Felgata, welbespraakte presentator. Peter R. de vries hekelde ook het klaaglied van mensen als Trump en Wilders, 'alsof het met onze landen helemaal verkeerd gaat'. Onze maatschappij is nog nooit zo welvarend, gezond en vreedzaam geweest! We moeten ons geen schijnproblemen laten aanpraten.
Bijzonder figuur was ook de actrice Funda Müjde (geb. 1961) die in 2007 in Istanbul een dwarslaesie kreeg omdat haar taxi enkele keren over de kop sloeg. Zij hield een mooi lichtvoetig betoog over de bijdrage van migranten aan de Nederlandse maatschappij, staande, maar wel geleund tegen haar rolstoel aan. Haar boodschap was er een van optimisme, van hoop, waarvan zij zelf wel de duidelijkste gangmaker is.
Het netwerk van INS is in Amsterdam alweer anders geworden. Er waren nieuwe gezichten, naast naftaniël: Achmed Marcouch, de belangrijkste Marokaanse leider, naast oud-gedienden als Alaatin Erdal en mehmet Cerit. Manuela Kalsky verdedigde de uitgangspunt van Het NieuweWij: niet als één grote club, maar als een grote serie individuele contacten.
Links hierboven zien we Shanti, een Surinaams staflid van INS en ditrectrice Saniye Calkin. Al[per Alasag was wel aanwezig, maar is geen directeur meer en hield zich ook op de achtergrond. Het wordt nu dus voornamelijk door vrouwen geleid en wel op een heldere en goed lopende manier. Ga zo door! Wij betaalden geen entree. Maar je kunt kunt tegenwoordig al wel snel doneren via de website van de Hizmet-groep, via Platformins.nl. Normaal doen!

Geen opmerkingen: