donderdag 29 juni 2017

Friezen en Vikings

Op nogal wat plaatsen zijn musea voor de Vikingen, maar wat ze nu precies waren, werd ons niet helemaal duidelijk. Eigenlijk gewoon middeleeuwse Denen (en Noren), die boeren waren, handel dreven. Over Viking-expedities en veroveringen hebben we weinig gehoord.

 In Ribe zagen we vooral reconstructies zoals hierboven aangegeven. Helemaal boven staat een vissersdorp aan de kust, zoals Ribe geweest moet zijn. Waar dus ook wel wat handel gedreven werd en sommigen verder gingen kijken. Typisch is wel dat de stenen voor de bouw van een steviger gebouw (rijk huis of kloosters, kerk) door een vrouw naar boven worden gedragen. Is dat op basis van historische gegevens (er zijn buiten de officiële documenten van steden en kloosters maar weinig verhalen bekend) of is dat de wens van de moderne Denen?
Bij deze afbeelding van Christoffel stond beschreven dat die zo groot in kerken werd weergegeven vanwege het geloof dat wie eenmaal op een dag Christoffel had gezien dan verder die dag ook niet meer zonder biecht zou komen te overlijden. Zou dat ook de reden zijn dat hij tot in 19e eeuwse kerken zo groot is afgebeeld, zoals bijvoorbeeld in te Utrechtse Willibrorduskerk?

Geen opmerkingen: