vrijdag 2 juli 2010

Openbare belijdenissen/ Public Confessions

Het Amerikaanse cultuur-ideaal kwam niet alleen van puriteins protestantisme, evengoed van vrijmetselaars (Dan Brown's Lost Symbol en van de liberale stromingen.
Verschil met Europa is de Amerikaanse drang om over religieuze of levensbeschouwelijke opninies wat graag openlijk of zelfs opdringerig te doen.
Dat zie je bij de ontboezemingen van Ground Zero in New York. Opmerkelijk is ook de geloofsbelijdenis van Rockefeller, rond 1935 aan de voet van zijn grote Rockefeller Center. I believe in the supreme worth of the individual and in his right to life, liberty and the pursue of happiness. Het staat er als een soort tien geboden of 12 artikelen. Pas bij 8 of 9 komt er dan ook nog een Opperwezen: I believe in an all-wise and all-loving God, named under whatever name. Over Ietsisme gesproken..
Ik bedacht maar dat die waterstromen erbij een soort doopvont voor dat vage maar ver-rijkende geloof van Rocky kan zijn geweest.


En dan dat geloof in die natie en zijn president en zijn leger! Hier een boot in de haven van Monterey (Montreal, Koningsberg dus, een van de vestigingen voor het Spaanse imperium die de ijverige missionarissen rond 1780 aan die westkust hebben opgericht). Op dat vlaggetje staat We support our troops. Het blijkt me nu dat de foto´s op zo´n blog zo klein overkomen dat zulke details niet goed zichtbaar zijn.

In San Francisco zagen we een gebouw met dit soort spreuken: van Dr. Maya Angelou If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeeded. Om de hoek staat dan nog de spreuk The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard but must be felt within the heart. Hoog gehalte aan Bond Zonder Naam spreuken of zoiets als Morele Herbewapening. Ook een uiting van Amerikaanse optimisme en moralisme. Nergens meer van dit soort ontboezemingen dan in Sedona, dat New Age stadje, maar overal in de steden, ook Nedw York and San Francisco, kun je psychic support krijgen, of mensen die helpen je in je ziel te leren kijken. Dat optimisme is dus het grote onderscheid tussen New Age en de Gnostiek, of vergis ik me nu in de gnostici=

Geen opmerkingen: