zaterdag 6 oktober 2012

European Muslim Union in Rotterdam

Vrijdag 14 en zaterdag 15 September 2012 hielden een 60-tal leden van de European Muslim Union een bijeenkomst bij de IUR, Islamic University of Rotterdam. Hoofdthema van de bijeenkomst was The Importance of Education for the Muslims in Europe. De lezingen van zaterdag vermeldden hoofdsrpeker Akgüdüz, recotor en Özcan Hidir, hoofddocent van de IUR. Daarnaast de geldschieters: Qatar Charity, Salamworld, en onderwijsprojecten in Albanië, Cyprus, Andalusia, Novi Pazar (in Bosnia?)
Ik was ook uitgenodigd voor een inleiding tijdens het openingsdiner. Die zal ik plaats op de Engelstalige blog. Hier alleen twee punten: men vond het aardig da er werd gememoreerd dat de leerstoel Arabisch in Leiden vooral aandacht had voor Arabische handschriften als hulp voor medisch en natuurwetenschappelijk onderzoek. Die vroeger voorsprong doet de huidige moslimziel goed, die immers tegen de westerse landen aankijkt als superieur. Een appluajse kwam bij de anonieme vermelding van de verschijning in een droom aan Ahmad Akgüdüz toen die het verzoek kreeg om rector van de IUUR te worden in Rotterdam (2003). Akgüdüz had immers ook een aanbod gekregen om in Princeton hoogleraar te worden. Said Nursi verscheen hem in een droom en beval hem min of meer krachtig dat hij naar Rotterdam moest gaan: wij moslims moeten die christenen van Europa gaan helpen, want zij zijn alleen niet in staat om de secularisatie het hoofd te bieden. Er kwam een stevig applaus en al had ik zijn naam niet genoemd, Akgündüz keek me veelbetekend aan.

Ik zat aan tafel naast Prof. Dr. Nevzat Yalcintas, Honorary President of the EMU, en tevens Honorary President of the Islamic University Rotterdam. De oudere heer Yalcintas is vroeger lid van het Turkse parlement geweest, heeft academische functies bekleed en is duidelijk een belangrijk netwerkfiguur. Der Spiegel heeft hem genoemd als een van de stichters van de AKP en een gewezen hoofd van de staatstelevisie. Er waren mensen van de Turkse ambassade, ook iemand van de Indonesische.

Geen opmerkingen: