donderdag 18 maart 2010

De Judas Passion

In 2006 werd het Evangelie van Judas wereldwijd bekend gemaakt. Het is een gnostische tekst, in het Koptisch geschreven. Wellicht is het dezelfde tekst waarnaar Irenaeus van Lyon rond 180 al melding maakt als een 'verzonnen werk' waarin allerlei geheime leringen zouden staan.
De Utrechtse kenner van de religieuze wereld tussen 200-500, Hans Van Oort (nu hoogleraar in Nijmegen) gaf een mooie Nederlandse vertaling en toelichting. Er verscheen zelfs nog een twee vertaling: kennelijk een gewild boek!
Een belangrijk idee in de hele discussie over het evangelie is wel dat Judas wist dat Jezus geen politieke figuur wilde worden, geen strijder-messias tegen de Romeinen, maar dat hij zijn leven wilde geven zoals het het uiteindelijk deed. Maar Judas wilde dat niet doen. Uiteindelijk werd hij door Jezus ingewijd en besloot hij toch mee te werken aan de kruisdood van Jezus door de bekende kus te geven.

Dit werd ook het hoofdthema van een nieuwe nederlandstalige opera op tekst van Jeroen van Merwijk en met muziek van Egon Kracht, uitgevoerd door The Troupe.
Wij zagen de voorstelling op 9 maart 2010 in Utrecht met een bijna volle schouwburgzaal.


Het begin is nogal in de gnostische sfeer:
Ooit is alles over
alle eenzaamheid voorbij
Dan zullen wij gelukkig zijn
op onze plaats en vrij
Ooit tonen wij de hele schepping ons ware gezicht
Dan gaan wij uit de schaduw
naar het licht.


Judas wordt door de duivel verleid om Jezus niet te verraden, maar doet het uiteindelijk toch uit liefde voor Jezus. Maar er komt wel een (wat gemakkelijk) happy end: Judas dood zichzelf na de dood van Jezus, maar wordt meteen na de verrijzenis op zijn beurt weer door Jezus opgewekt en het koor looft Judas:

Judas loof zijn naam..
hij gaf zich zelf aan zijn God,
doorbrak zijn eigen grens
Judas bepaalde met zijn lot
het lot van ieder mens.

God werd mens
en mens werd God,
Jezus is Judas
Judas is Jezus.

Geen opmerkingen: