dinsdag 23 juli 2013

Een Nieuw Liedboek

Vorige week kocht ik het nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Ik deed het op aanraden van Wilna Wierenga, die er zelf ook aan heeft meegewerkt. Ze vindt het een mooie collectie voor het midden van de kerkelijke mensen: de rechterkant zingt of alleen Psalmen (de echte Reformatie) of Gospelsongs, de Pinksterkerken, blije evangelikalen e.d. De echte linkerkant wordt niet door dit boek bedient: die houden zich vooral bij Oosterhuis/Oomen, en enkele andere als Herman Verbeek.Maar dit is vernieuwend voor het middensegment.
De onmiddellijke aanleiding was de voorbereiding voor een dienst in de Janskerk over Psalm 23. Er staan maar liefst 9 berijmingen en melodieën vanaf de Geneefse melodie en een berijming door Joost van den Vondel. Dit Liedboek heeft ook een aantal verrassende teksten. Mooi, beetje schokkerend om dat op deze plaats te vinden is wel het gedicht van de juist overleden Michel van der Plas, eerder een tegengeluid: God is ver weg, je hebt er niets aan, hij valt je eerder lastig:

De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen:
roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn
en wensen. Drijft mij op naar duisternissen
van bos en braakland, in een perk van pijn.

Is mijn elders. Laat hemelen verhalen,
de macht, de glorie. En houdt mij doodsbang
over mijn dorst gebogen. Zend zijn stralen
bij mondjesmaat. En wacht, mijn leven lang.

Mijn vijand drinkt en doezelt voor mijn ogen.
De kinderen zingen van een vergezicht.
De Heer is mijn eenmaal. Ik moet nog hoger.

Zijn heil en zegen zullen op mijn jagen,
mijn leven lang. Ik zal het dwingelandslicht
zien, haten en verlangen, al mijn dagen.

  Wel volgende keer aan Wilna vragen of en hoe we dit kunnen zingen. Een mooie, eerlijke tegenstem tegen het gejuich. Afijn, Psalm 95 van Oosterhuis is ook al zo opstandig vertaald!
 Het boek is 'oecumenisch' en er zitten ook een aantal katholieke schrijvers in, maar de katholieke gemeenschap als zodanig kan zoiets helaas niet doen, niet langer meer produceren!Dus gaan wij maar bij de Protestante familie te rade.

Geen opmerkingen: