vrijdag 2 augustus 2013

De nieuwe formulering van de dialoog

Ik ben de laatste weken stevig bezig met een boek over de Gülen-beweging. Eerst een hoofdstuk over de recente literatuur, nu een over de beweging in Nederland. Zo kwam ik ook op de formulering van de bedoelingen (in 1998) van de beweging Islam en Dialoog. Ze stonden in Begrip 1999, 1e nummer. De formulering was in het Engels, waarschijnlijk wel van die mysterieus glimlachende Atilla Yusuf Alan. Het is een zeer optimistische correct verwoorde droom:
 
"To emphasize that Islam is based on principles such as affection, compassion, mercy, and tolerance and certainly not in violence, hostility and terror; that all religions are based on these principles and therefore all conflicts of the past should be abandoned in order to initiate a warm dialogue and to free our world from the agony of war and conflict, carrying her into a peaceful and fortunate future."

Dit leek me nogal heftig naïef. Ik heb ook gevraagd hoe het zat met die Yusuf Alan: 16 jaar in NL, maar sprak de taal voor geen centimeter/seconde. Hij is nu terug in Turkije. Was hij een mislukte Gülen-missionaris? Gestuurd? 
De formulering van Yusuf Alan vergeleek ik met die van de leiding van Platform INS in 2012. Heel realistisch, geen gepraat over religieuze, maar maatschappelijke verschillen en vooral: erkennen dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat.
"INS bouwt voort op de jarenlange ervaring van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Wij willen vooral bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een ware kunst om samen te leven in een vrije omgeving als Nederland, met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden. Dit is geenszins een gemakkelijke opgave.
Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede gedeeld worden. Een holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onontbeerlijk.
"
 Dit is een  mooie tekst, een mooi afscheidscadeau van Iris Creemers aan de Dialoogacademie, die nu even met zo'n rare naam, Platform INS door de wereld moet, maar dat went wel, of verandert wel.
En nog ben ik een beetje benieuwe naar die mysterieuze Atilla Yusuf Alan.

Geen opmerkingen: